Het ISO 50001-proces volgt de circulaire Plan-Do-Check-Act (PDCA) benadering. Door de organisatie worden kwantitatieve doelstellingen, uitgedrukt via EnPI’s (energie prestatie indicatoren) vastgelegd, zoals energieverbruik per oppervlakte-eenheid, per geproduceerde unit, per werkuur, … . Op basis hiervan, wordt een energieactieplan opgemaakt. Dit energieactieplan licht stapsgewijs de organisatie door en detecteert eenvoudig uitvoerbare energie-opportuniteiten met gunstige terugverdientijden. Na uitvoering van geselecteerde opportuniteiten wordt het effect ervan geëvalueerd en stuurt men bij waar nodig.

LAAT U ADVISEREN

ISO 50001

Bespaar op uw energieverbruik en help mee aan een groenere planeet

HOE WERKT HET?

Verminder de broeikasgasemissies

Via een systematische aanpak ondersteunen we bedrijven om continu de energieprestaties van hun activiteiten te verbeteren.

Identificeer opportuniteiten naar energiebesparingen voor uw bedrijf.

PROFIT

Door ISO 50001 te implementeren
kan u besparen op uw energiefactuur.

PEOPLE

Toon aan dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. 

RSK Benelux

Sinds 2003 helpt RSK Benelux bedrijven en organisaties over heel België en Europa hun bedrijfsdoelstellingen op een efficiënte en kost-effectieve manier te realiseren.

RSK Benelux is een deel van RSK Group plc, één van Europa's toonaangevende multidisciplinaire milieu consultants..

PLANET

Met ISO 50001 vermindert u ook
de impact op het milieu.

Contacteer ons

RSK heeft lokale energie-experts voor ISO 50001 in dienst om uw organisatie te begeleiden met de uitwerking van en de technische ondersteuning met het ISO 50001 certificatie proces.

VERZENDEN

Neem contact met ons op via onderstaand formulier of sustainability@rskgroup.be.

Copyright RSK Benelux BVBA

Fix the following errors:
Hide